Hver måned sender Ørestad Gymnasium nyhedsbrevet INDBLIK til forældre med børn på gymnasiet.
Modtagerdata
Det år, dit barn var 1.g'er
This account belongs to Ørestad Gymnasium · Your data is handled securely by the Ubivox email platform